2024-07-19

Här redovisas genetiska trender för de köttraser som avelsvärderas i Sverige. Välj ras och en av flikarna med enskilda avelsvärden från olika egenskapsgrupper (Födelse, Maternell och Produktion) eller sammanvägda index (Delindex och Avelsindex) för att titta på rasens genetiska utveckling. Observera att två av raserna (BLD och HIG) inte har värden för index och en del enskilda avelsvärden.

Samtliga trender illustrerar medelavelsvärden för alla djur födda ett visst år under den senaste 20-årsperioden. Alla avelsvärden uttrycks som relativa värden där medlet i rasens basgrupp (djur födda fem till nio år före aktuellt avelsvärderingsår) har medelvärde 0 för avelsindex och 100 för alla övriga avelsvärden.

Läs mer om köttavelsvärdering i Sverige här